Ceník lékařských výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění

 

Aplikace nepoviného očkování..........................................................200 Kč

Přihláška do MŠ,jeslí........................................................................100 Kč

Přihláška ke studiu...........................................................................150 Kč

Posudek o zdravotní způsobilosti - bez prohlídky................................100Kč   

                                                 s prohlídkou.................................200 Kč

Potvrzení na tábory, brigády - bez prohlídky......................................100 Kč

                                                s prohlídkou...................................200 Kč

Vypsání návrhu na léčebný pobyt, na žádost rodičů...........................150 Kč

Vstupní prohlídka do zaměstnání.......................................................450 Kč

Potravinářský průkaz........................................................................150 Kč

Vyšetření na řidičský průkaz..............................................................300 Kč

Oznámení úrazu pro pojišťovnu.........................................................200 Kč

Vystavení náhradního očkovacího dokladu (malý)...............................100 Kč 

                                                            (velký)..............................150 Kč                   

Potvrzení na svářečský průkaz..........................................................200 Kč

Potvrzení do zahraničí.....................................................................150 Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace.......................................................200 Kč   

Kopírování lékařských zpráv - 1 str. A4..............................................2 Kč